Ing. Alena Kišacová - TRUST

Ing. Alena Kišacová - TRUST

Royova 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34493875
DIČ: 1033693496

Informácie o kancelárii Ing. Alena Kišacová - TRUST

Ekonomická kancelária poskytuje od roku 1998 kvalifikované komplexné služby v oblasti spracovania účtovníctva, daňového, účtovného a ekonomického poradenstva.

 

Zabezpečujeme nasledovné služby:

Vedenie JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA

· vedenie peňažného denníka

· vedenie pokladničnej knihy

· vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

· vedenie evidencie majetku

· vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty ·

spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

· vedenie ostatných účtovných kníh

· spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

Vedenie PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

· vedenie hlavnej knihy

· vedenie účtovného denníka

· vedenie evidencie majetku

· vedenie pokladničnej knihy

· evidencia DPH, daňové priznanie

· mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

· spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

VedenieE DAŇOVEJ EVIDENCIE

· vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní, aj daňové priznania osobám pracujúcim v zahraničí

· vedenie daňovej evidencie, spracovanie DPH, dane z motorových vozidiel a ostatných daní súvisiacich s podnikateľskou činnosťou . zastupovenie pred správcom dane

 

MZDY A PERSONALITIKA

· vedenie mzdovej a personálnej agendy

· výkazy, ročné zúčtovanie ZP

· dalšia mzdová a personálna agenda podľa požiadaviek klienta

 

Administratívne, kancelárske a sekretárske práce Ekonomické, organizačné, účtovné PORADENSTVO.

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Alena Kišacová

Kde nás nájdete?